Technologia

Na czym polega innowacyjność PlasmaCluster?

Jony PlasmaCluster

Jony Plasmacluster unieszkodliwiają wirusy, które każdego roku stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Jony Plasmacluster są szeroko doceniane na świecie jako niezbędne w systemach oczyszczania i klimatyzacji powietrza, a ich wkład w zdrowie człowieka jest bezsporny.

Oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania Jony Plasmacluster błyskawicznie otaczają zarodniki grzybów pleśniowych znajdujące się w powietrzu i niszczą ich ścianę komórkową na drodze reakcji grup OH (rodników hydroksylowych), wysoce reaktywnych substancji chemicznych. To unieszkodliwia zarodniki pleśni.

Idealny do:

Jony Plasmacluster są nieszkodliwe i bezpieczne

Dodatnio i ujemnie naładowane jony, którymi są jony Plasmacluster, istnieją normalnie w przyrodzie i są absolutnie nieszkodliwe i bezpieczne.

Dym papierosowy zawiera NO (tlenek azotu), styren i kwas octowy. Jony Plasmacluster otaczają te substancje i przekształcają się w rodniki hydroksylowe OH, wysoce reaktywne chemicznie. Rodniki te przyśpieszają reakcje chemiczne doprowadzając do rozpadu substancji toksycznych do nieszkodliwych cząsteczek.

I tak np. z NO powstaje N2 (cząsteczka azotu) i H2O w postaci pary wodnej, które są nieszkodliwe.

Do niedawna najpopularniejszą metodą walki z alergenami było filtrowanie. Urządzenia AGD wyposazone były wyłącznie w filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air filter). Są one niezbędne, niemniej jednak są one ochroną wyłącznie pasywną. Realną i skuteczną ochronę dają emitery jonów. Rewolucyjną w tym obszarze jest technologia Plasmacluster opatentowana przez markę SHARP. Wprowadzona została na rynek w 2000 roku i do tej pory nie ma ona żadnego porównywalnego odpowiednika. W naturalnym, nie meijskim środowisku obecność jonów dodatnich i ujemnych w powietrzu skutecznie neutralizuje szkodliwe czynniki i utrzymuje czystość powietrza na właściwym poziomie. Analogicznie działa generator jonów Plasmacluster.

 

Jony Plasmacluster unieszkodliwiają wirusy, które każdego roku stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Są szeroko doceniane na świecie jako niezbędne w systemach oczyszczania i klimatyzacji powietrza a ich wkład w zdrowie człowieka jest bezsporny. Błyskawicznie otaczaja zarodniki grzybów pleśniowych znajdujące się w powietrzu i niszczą ich ścianę komórkową na drodze reakcji grup OH (rodników hydroksylowych), wysoce reaktywnych substancji chemicznych. To unieszkodliwia zarodniki pleśni. Dodatnio i ujemnie naładowane jony, którymi są jony Plasmacluster, istnieją normalnie w przyrodzie i są absolutnie nieszkodliwe i bezpieczne.

LECZY PROBLEMY ZDROWOTNE

UTRZYMUJE SPOKOJNY SEN

UŁATWIA ODDYCHANIE

Na czym polega wytwarzanie jonów w technologii PlasmaCluster?

Punktem wyjścia jest woda i tlen z powietrza. W generatorze jonów obecne są elektrody (ujemne i dodatnie). Przyłożony zostaje do nich stały prąd o dużym napięciu. Elektroda dodatnia przyczynia sie do rozpadu cząsteczek wody i emisji dodatnio naładowanych jonów wodoru. Obecna zaś elektroda ujemna wytwarza ujemnie naładowane jony tlenu. Ponieważ jony te są wtedy niestabilne – emiter jonów Plasmacluster otacza je cząsteczkami wody, dzięki czemu mogą unosic się w powietrzu.

Szczególnie warte podkreślenia jest działanie jonów polegające na likwidacji alergenów. Dodatnie i ujemne jony emitowane z generatora jonów Plasmacluster łączą się z cząsteczkami alergenu zmieniając je w wolne rodniki OH, które następnie neutralizują alergeny. Cząsteczki te stają się obojętne chemicznie a tym samym nie są w stanie związać się z przeciwciałami otaczajacymi mastocyty. Mastocyty nie uwalniają wtedy histaminy i reakcja alergiczna nie występuje.